Wybieramy motywację wewnętrzną.

W naukowej przygodzie ciekawym świata pomagają informacje zwrotne, a nie stopnie.

Chcemy rozmawiać, a nie oceniać.

Powodem do radości są dla nas kolejne nabywane umiejętności, rozumienie procesów rządzących światem, radość ze współdziałania, małe i duże wyprawy, osiągnięcia naukowe, wyzwania artystyczne – razem odkryjemy jeszcze wiele innych!