Ciekawi świata wiedzą, że nie warto całymi dniami siedzieć w sali lekcyjnej. Pracujemy nad tym, by móc jak najczęściej szukać odpowiedzi w bliższej lub dalszej okolicy, a jednocześnie poznawać, zwiedzać, doświadczać, czerpać przyjemność z kontaktu z przyrodą w górach, lesie, w parku czy na łące.

Uczniowie mają szanse rozwijać kompetencje uznawane za kluczowe w codziennym funkcjonowaniu i na rynku pracy. Przede wszystkim jednak z każdą taką lekcją przekonują się coraz mocniej, jak bardzo fascynujący jest otaczający nas świat.

Niektóre lekcje odbywają się w laboratoriach i salach wykładowych Uniwersytetu Przyrodniczego na mocy zawartego porozumienia o współpracy. Korzystamy również z zaproszeń pozostałych lubelskich uczelni. Lekcje historii są często realizowane w przestrzeni miejskiej Lublina.

Kilka razy w roku odbywają się tygodnie projektowe, które pozwalają szukać połączeń między poszczególnymi dyscyplinami, dają one także szansę dotknąć tego, co nauczycieli i uczniów szczególnie pasjonuje. Lubimy zapraszać ludzi ciekawych świata.

Realizujemy projekty naukowo – badawcze, w tym wyjazdy naukowe grup zainteresowanych tematem uczniów.

Żeglujemy po Mazurach, jeździmy rowerami po Roztoczu i wędrujemy po Bieszczadach.

Podczas zajęć wychowania fizycznego nasi uczniowie korzystają z hali sportowej KUL oraz basenu Aqua Lublin.

Jesteśmy szkołą zaangażowaną w program Erasmus+.