W LO Altum w Lublinie szukamy takich rozwiązań edukacyjnych, które zachęcą uczniów, by z zaangażowaniem podeszli do procesu uczenia się.

Metodyka eduScrum jest innowacyjnym narzędziem Agile, które odpowiada na współczesne potrzeby uczniów. Oddaje im odpowiedzialność, daje poczucie sprawczości, rozwija kompetencje nazywane 4K: krytyczne myślenie, komunikację, kooperację (współpracę) i kreatywność.

Zależy nam na tym, by nasi uczniowie byli coraz bardziej ciekawi świata, świadomi, samodzielni, zmotywowani, ceniący pracę

zespołową. Proces edukacyjny metodą eduScrum uwzględnia neurobiologiczne podstawy uczenia się.

Nauczyciele LO Altum w Lublinie są certyfikowanymi realizatorami eduScrum. Współpracujemy z lubelskim środowiskiem ScrumMasterów.