Rozwój ducha jest jedną z czterech integralnych sfer, na których opieramy nasze działania. Pragniemy, aby uczniowie mieli czas i przestrzeń, aby zadawać pytania, dyskutować, dzielić się spostrzeżeniami i przemyśleniami. Kurs Alpha to spotkania, które odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary i ukazują podstawy chrześcijaństwa. Jest tu miejsce, by otwarcie rozmawiać. Ale jest też to przestrzeń, gdzie nie trzeba nic mówić, ale można o wszystko pytać. A wszystko to w przyjaznym i otwartym otoczeniu. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary.