Jestem nauczycielką filozofii i asystentką osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracy, którą wykonuję najbardziej interesuje mnie drugi człowiek – nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Inspiruje mnie chęć poznawania go oraz towarzyszenia mu na drogach, którymi podąża.

Lubię piesze wędrówki, rozmowy przy kawie i dobrą lekturę.

Na prowadzonych przeze mnie zajęciach staram się pielęgnować w uczniach pozytywny stan zadziwienia światem, kształtować umiejętność samodzielnego myślenia i dostrzegania praktycznego wymiaru filozoficznych dociekań. Poznając różne nurty filozoficzne, mamy szansę odkrywać, że na ten sam problem można patrzeć z różnych perspektyw. Nie otrzymujemy gotowych odpowiedzi, ale jesteśmy inspirowani do poszukiwania rozwiązań aktualnych do naszych czasów. Wspólnie doświadczamy tego, że od dobrze postawionego pytania rozpoczyna się intelektualna przygoda.