Wybraliśmy ocenianie kształtujące jako narzędzie wspierające ucznia w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Rozumiemy je jako sposób współpracy ucznia z nauczycielem i uczniów między sobą.

Każde zadanie edukacyjne zawiera kryteria prowadzące do celu (PDC). Informacje zwrotne wskazują, co zostało zrealizowane, a nad czym należy jeszcze popracować.

Chętni uczniowie mogą od II klasy realizować przedmioty niematuralne na podstawie indywidualnego planu nauki.

Ustalaniu sumującej oceny semestralnej i końcoworocznej odbywa się podczas indywidualnych rozmów podsumowujących dany etap pracy.