U nas relacje są priorytetem. Wybieramy szacunek, uczciwość i życzliwość.

Nauka odbywa się w relacjach ucznia z nauczycielem oraz we współpracy rówieśników. Każdy uczestnik społeczności szkolnej ma szansę rozwijać swoje talenty i pracować nad słabymi stronami. Uczeń realizuje indywidualny plan nauki przy wsparciu tutora. W ciągu roku nie zabraknie współpracy zarówno przy realizacji projektów naukowych, jak i społecznych.

Dajemy czas i narzędzia do poznania siebie, dbania o rozwój intelektu, ciała, psychiki i ducha.

Lubimy współpracę i rozmowy. Razem idziemy dalej.