Nasi uczniowie pracują indywidualnie z tutorem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

W I klasie celem jest rozwój osobisty ucznia – poznanie i wzmacnianie mocnych stron, nauka uczenia się (tutoring rozwojowy – obowiązkowy dla każdego ucznia). W starszych klasach praca tutora z podopiecznym koncentruje się bardziej na obszarze wiedzy (tutoring naukowy – opcjonalnie dla chętnych uczniów).

Tutoring to wyjątkowa metoda pracy z młodzieżą wykorzystywana przez najlepsze nowoczesne placówki edukacyjne na całym świecie, które osiągają ponadprzeciętne efekty zarówno w sferze naukowej, jak i wychowawczej,

Tutor zadaje pytania, inspiruje, wspiera, pomaga układać ścieżkę rozwoju talentów. Jest w bieżącym kontakcie z uczniem – spotyka się, by podsumować tydzień pracy i zaplanować zadania do wykonania w kolejnym tygodniu.

Nasi nauczyciele jako certyfikowani tutorzy korzystają ze sprawdzonych narzędzi pracy tutorskiej i superwizji (Collegium Wratislaviense, Szkoła Tutorów).