W maju na naszych uczniów czekała przygoda – klasowy wyjazd! Odwiedzili takie miejsca jak:

  • Ojcowski Park Narodowy,
  • Wieliczkę z trasą górniczą,
  • Babiogórski Park Narodowy.

Szkolny wyjazd to czas, kiedy nauka przenosi się poza granice klasy, a my lubimy je opuszczać przy każdej nadarzającej się okazji. Zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie historii było nie tylko inspirujące, ale też pogłębiło wiedzę i zrozumienie świata uczniów. To była również doskonała okazja, aby lepiej poznać swoich kolegów i koleżanki oraz wzmocnić klasowe więzi.